- HUUR EEN SCOOTMOBIEL VANAF 5,00 P/DAG
  - HONDERDEN OCCASIONS IN VOORRAAD
  - MET EIGEN KOERIERSDIENST

SCOOTMOBIEL
GIGANT

Verkoop en Verhuur Scootmobiels

ook voor een opvouwbare scootmobiel

» INTRO
» WEBWINKEL

» SCOOTMOBIELGIGANT
        
 nieuwe en gebruikte scootmobiels
» SCOOTMOBIEL HUREN
» SERVICE & DIENSTEN
» U BIEDT AAN OF BESTELD
» ROLLATOR
» ROLSTOEL
» NIEUWS & INFO
»
CONTACT


 www.scootmobielshop.com www.rolstoelshop.com  www.rolstoel-rollator.nl

 

Startpagina Scootmobiels

www.scootmobielshop.com  www.rolstoelshop.com  www.rolstoel-rollator.nl

Wij sluiten u Scootmobiel verzekering af bij:
Scootmobiel verzekering Unigarant Betrouwbaar en Gunstig


 


Interessant artikel over scootmobiel
uit PGZ (klik)

 NIEUWS EN INFORMATIE OVER SCOOTMOBIELS ( ook uw bijdragen )

 Scootmobiel in de trein
 U mag uw scootmobiel meenemen in
 de trein onder voorwaarde dat:
 • u vooraf bij Bureau Assistentieverlening afspreekt
  dat er een verrijdbare brug aanwezig is bij uw trein
 • uw scootmobiel niet groter is
  dan 150 centimeter lang en 85 centimeter breed (buitenmaten)
 • er voldoende manoeuvreerruimte
   is op het perron en in de trein .
 • indien van toepassing, de stationslift groot genoeg is.
 • u zelf uw scootmobiel in en uit de trein rijdt. ( Bron: NS )

            Rem op gratis scootmobiel

Den Haag. Gemeenten zetten vanaf 1
januari 2007 een rem op het gratis
 verstrekken van scootmobiels. Ook zal
 vaker dan nu het geval is, een jaarlijkse
 eigen bijdrage worden gevraagd voor het
 gebruik van deze gemotoriseerde
 rolstoelen. Dat verwachten de Vereniging
 Nederlandse Gemeenten,
 patiëntenverenigingen en wethouders die
 verantwoordelijk zijn voor het ouderen- en
 het gehandicaptenbeleid. Lees meer >>>>

-----------------------------------------------

Accu's voor Rolstoel
en Scootmobiel
vanaf Euro 75,=

Hier uw bijdrage of ervaringen
      stuur ze naar: info@scootmobielshop.com

 Visie
 Zoals algemeen bekend vergrijst Nederland de komende 10 jaar in
 toenemende mate. De vraag naar scootmobielen zal hierdoor
 evenredig stijgen. Tevens komt er per 1 januari 2007 voor de WVG
 (Wet Voorzieningen Gehandicapten) een vervangende wet,
 namelijk de WMO (Wet Maatschappelijke  Ondersteuning). Deze
 wetswijziging zal mede bijdragen tot een sterke groei van het
 aantal particulieren die zelf een scootmobiel zullen aanschaffen,
 in tegenstelling tot nu, waar de meeste scootmobielen verstrekt
 worden door de locale overheid.

    Speciale voertuigen Regeling
 • Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.
    Van belang voor
 • Gebruikers van (elektrische) rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en
    gehandicaptenautootjes.
    Doel
 • Bepalen wat een gehandicaptenvoertuig precies is, en waar en hoe u er mee
    mag rijden.
    Bijzonderheden
 • Gehandicaptenvoertuigen hebben als voornaamste voordeel dat u er ook in 
    voetgangersgebieden mee mag rijden en parkeren.
    Voertuigen, 'kennelijk ingericht voor het vervoer van een
    gehandicapte', zijn wettelijk een aparte categorie volgens het Reglement
    Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Voor deze voertuigen gelden eigen
    regels en bepalingen.
    Alle rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en gehandicaptenautootjes vallen
    onder het begrip gehandicaptenvoertuigen. Bromfietsen en brommobielen zijn
    geen gehandicaptenvoertuigen, ook niet als ze zijn aangepast voor het gebruik
    door een gehandicapte. Aangepaste auto's zijn voor de wet gewone
    motorvoertuigen, en dus ook geen gehandicaptenvoertuigen.

    Gehandicaptenvoertuigen mogen niet breder zijn dan 1.10 m, niet langer
    dan 3.50 m en niet hoger dan 2.00 m. Ze mogen worden uitgerust met een
    verbrandingsmotor of een elektromotor en ze kunnen open zijn, half
    overdekt of helemaal gesloten. U mag er binnen de bebouwde kom 30 km/u mee
    rijden en buiten de bebouwde kom 40 km/u. U mag met een
    gehandicaptenvoertuig overal rijden waar een fiets mag rijden. Bij het ontbreken
    van een fietspad mag u er dus de rijbaan mee op. U mag ook op de stoep rijden
    en in voetgangersgebieden. U mag het voertuig daar ook parkeren. Een rijbewijs
    is niet nodig. Kan het voertuig sneller dan 10 km/u, dan moet u ouder zijn dan 16
    jaar om het te mogen gebruiken. Rijdt u tussen de voetgangers, dan moet u zich
    houden aan de verkeersregels voor voetgangers. Rijdt u op het fietspad of op
    de weg, dan moet u zich houden  aan de regels voor fietsers en bromfietsers.

    Bij elk gemotoriseerd voertuig is een verzekering voor Wettelijke
    Aansprakelijkheid  (WA) verplicht, dus ook bij gemotoriseerde
    gehandicaptenvoertuigen.
    Meer informatie bij
 •
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), telefoon 0900-0739 (€ 0,10 per minuut).
    Gegevens geldig per
 • 1 maart 2005.

 © 2015 www.scootmobielgigant.nl